wtorek, 31 maja 2016

W światowym ICT pracuje 29 milionów osób

Liczba ta obejmuje specjalistów, którzy tworzą usługi teleinformatyczne i zarządzają nimi. Programiści w tym gronie stanowią niemal 38%. Najwięcej deweloperów pracuje w USA. Na ten kraj przypada niemal co piąty zatrudniony w branży.

Strukturę rynku pracy w branży informatycznej analizuje amerykańska firma badawcza IDC. W uzupełnieniu rankingu wskazuje ona, że w Indiach mieszka 10% spośród programistów na świecie, a niewiele mniej przypada na Chiny. Warto zwrócić uwagę na to, że wymienione trzy państwa posiadają prawie połowę kadry uczestniczącej w budowaniu i rozwoju oprogramowania.

W ujęciu regionalnym wyróżnić można trzy obszary, dzielące pomiędzy siebie prawie po równo tak ważne zasoby ludzkie. Niewielką przewagę ma EMEA (Europa, Środkowy Wschód i Afryka), następne są Azja i Pacyfik, a podium dopełniają obie Ameryki.

Oprócz osób ujętych w statystykach jako profesjonalni deweloperzy, raport IDC uwzględnia również hobbystów. Ich liczebność ocenia się na ok. 7,5 mln, wskazując, że będzie ona systematycznie rosnąć. Trend ten wynika z charakterystyki branży. Umacniają się w niej bowiem rozwiązania mobilne oraz typu cloud computing.

Istotne w badaniu okazało się zdefiniowanie hobbystów. W tym celu posłużono się kryterium zaangażowania w projekty, zamiast ustalać poziom dochodu z ich wykonania. Hobbystami zatem są osoby piszące programy dla rozrywki, studenci, uczestnicy projektów open source, a także freelancerzy poświęcający oprogramowaniu nie więcej niż 10 godzin w miesiącu.

Granica pomiędzy amatorskim a zawodowym podejściem do IT jest zatem dość płynna. Rzecz tyczy się bowiem dziedziny, w której przygniatająca większość fachowców przyznaje, że praca pokrywa się z ich zainteresowaniami.

Badanie IDC dotyczyło sytuacji w 2014 roku i objęło kraje wytwarzające 97% globalnego PKB.