piątek, 3 czerwca 2016

Wynagrodzenia w polskim IT

Jedynym, miarodajnym źródłem informacji o wynagrodzeniach w IT jest powtarzane co dwa lata badanie struktury wynagrodzeń brutto według zawodów. Analizę od początku XXI wieku przeprowadza Główny Urząd Statystyczny. Wyniki pozwalają usytuować profesję informatyka na tle innych zawodów.

Najnowsza publikacja pochodzi z tego roku, ale dotyczy płac w październiku roku 2014. Badanie przeprowadzono na niemal 30 tysiącach firm zatrudniających co najmniej 10 osób. To bardzo obszerna próba, stanowiąca 12,8% populacji. Wyodrębniono 9 "dużych grup zawodów", zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności:
- menadżerowie,
- specjaliści,
- technicy i średni personel,
- pracownicy biurowi,
- pracownicy usług i sprzedawcy,
- rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy,
- robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy,
- operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń,
- pracownicy przy pracach prostych.

Wynagrodzenie w pierwszej grupie jest o 104% wyższe od przeciętnego wynagrodzenia ogółu badanych, a najlepiej zarabiają "średnie grupy zawodowe", czyli dyrektorzy generalni i wykonawczy (13 102,47 zł) oraz kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (10 478,37 zł).

Reprezentanci IT znajdują się oczywiście także w grupie specjalistów, najliczniejszej w badanej populacji. Osiągają oni wynagrodzenie o 23,4% wyższe od średniego. Analitycy systemowi i programiści zakwalifikowani do tej grupy otrzymują 7 189,85 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w grupie "Technicy i inny średni personel" było wyższe o 0,9% od ogólnej średniej. Umiejętności przydzielonych do tej sekcji techników do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń teleinformatycznych wycenione były na 4 892,13 zł.

Zarobki w pozostałych grupach są niższe od średniej.

Pozycja płacowa pracowników o wysokich kwalifikacjach, zwłaszcza w dziedzinach rozwojowych, jest lepsza w sektorze prywatnym niż w publicznym. Odstępstwo od tej reguły dotyczy robotników, którzy są wyżej cenieni w sektorze publicznym.

Wyznacznikiem pozycji zawodowej jest pułap zarobków przekraczający dwukrotność średniego wynagrodzenia (8 215,44 zł). Takimi warunkami płacowymi może poszczycić się 4% kobiet oraz 8,8% mężczyzn. Wysokie wskaźniki udziału pracowników o wynagrodzeniach w wysokości co najmniej wspomnianego progu wystąpiły w 14 średnich grupach. Pułap ten osiąga 56% osób zatrudnionych na stanowiskach "Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych", 30,6% analityków systemowych i programistów, a także 23% specjalistów do spraw baz danych i sieci komputerowych.

Dane o wynagrodzeniach prezentowane są w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, za 23 dni robocze. Średnia dla badanej populacji wyniosła 4 107,72 zł brutto. Warto zaznaczyć, że dominanta dla ogółu badanych jest znacznie niższa, a reguła ta nie dotyczy profesji informatycznych.

4 komentarze:

 1. Jazz nuggets predictions 2021 - Legalbet.co.kr 온카지노 온카지노 matchpoint matchpoint dafabet dafabet 399Virtual Casino: Play for Real Money - VieCasino.com

  OdpowiedzUsuń
 2. Mysuru Casino - The HERZAMMAN
  Mysuru septcasino.com Casino - The Home deccasino of the Best of the 바카라 사이트 Slots! jancasino.com Visit us to Play the best slots and enjoy the best table games in our casino. casinosites.one Visit us

  OdpowiedzUsuń
 3. 가리지 않고 모바일 기기만 있다면 언제 어디서나 포커 24시간 즐길 수 있따는 큰 장점이 있습니다. 수많은 홀덤 사이트들 중에서 업계 1위 수준 확실한 홀덤사이트만 회원님들께 소개해 드리고 있습니다. REQUEST TO REMOVE먹튀보스 - 먹튀검증사이트, 토토 먹튀검증 & 토토사이트 먹튀 ...

  OdpowiedzUsuń
 4. With this variety of games, it could be difficult that you simply can} attempt your luck on all of those games. Casinos contemplating this generally supply gamers exclusive bonuses on new games. This lets you increase your range of games which may help you in 카지노 사이트 decreasing boredom of half in} just one sport. The new sport could possibly be} your lucky sport and may create a way of pleasure. However, this welcome bonus can’t be withdrawn with out you putting a guess with it.

  OdpowiedzUsuń